Citat

En grøn omstilling kræver omfattende investeringer i morgendagens grønne teknologier og løsninger - det vil ikke være uden omkostninger på kort sigt. Men jeg er fast overbevist om, at i det lange løb vil mangel på handling have endnu større omkostninger for os alle. Så det vil koste ikke at handle.

– Helle Thorning-Schmidt, Danmarks statsminister

Anmeldelser

LEKTØRUDTALELSE (uddrag)
Bogen giver et væld af forbrugeroplysninger om, hvordan private forurener, og hvordan forbruget kan nedsættes, uden at det går ud over levestandarden.

Den er opdelt i energiformer: Vand, varme, elektricitet osv. Herunder fx husholdningsapparater (vaskemaskiner, komfurer, køleskabe m.m.), genbrug af affald, madlavning, rengøring, transport og andre dagligdags foreteelser.

For hvert lille tema er der korte oplysninger om, hvad de betyder for klimaet, hvad der kan gøres her og nu både økonomisk og klimamæssigt, og hvad det vil betyde af ændrede vaner.

Bogen er gennemillustreret med farvefotos i et spraglet layout.

Teksten er sat op i læsevenligt tospaltet format med meget korte og overskuelige afsnit. Det understøtter bogens hovedstemning:

Energibevidsthed skal ikke være kedeligt, men sjovt.

I forhold til anden litteratur om samme emne er bogen dels fri for løftede pegefinrgre og tung forbrugeroplysning, dels fri for at være ideologisk frelst.

Samlet konklusion: Inspiration for almindelige mennesker med fakta, råd og argumenter for at omstille tilværelsen til et bedre miljø.

En lektørudtalelse er en anmeldelse af en bog skrevet af en faguddannet bibliotekar. Lektørudtalelsen sendes rundt til landets biblioteker. Her bruges lektørudtalelsen til at vurdere, om bogen skal købes hjem til bibliotekets bogsamling.

INTERVIEWS MED THOMAS VINGE:

Sådan kommer du ind i klimakampen - på bloggen "Greenbizz.dk":
http://www.greenbizz.dk/interviews/thomas-vinge-sadan-kommer-du-ind-i-kl...

Klimavenlig adfærd i dagligdagen - i "24 Timer":
http://www.24.dk/article.jsp?articleId=14370

Om vand og klima - i magasinet "Dansk Vand":
http://www.e-pages.dk/danva/3/50/?query=thomas%20vinge

Klimakampen rykker ind i baghaven - i magasinet "Haven":
http://www.haven.dk/magazines.asp?x=&magazine=.21660

Kronikken "Vejen ud af klimadepressionen" - i Dagbladet Information:
http://www.information.dk/241631

 

 

LÆS NEDENFOR ALLE ANMELDELSER AF BOGEN

FAGBLADET "FOLKESKOLEN"
DEN 23. MARTS 2011

314 siders direkte realiserbare ideer til, hvordan du bør opføre dig for at være med i kampen mod den globale opvarmning. Danmark er stadig et af de lande i verden, der udleder mest CO2 per indbygger.

Denne bog viser, at det i dagligdagen er ret nemt at bremse op for energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Masser af vaner skal naturligvis lægges om, men så kan det også give god samvittighed og besparelser på pengepungen.

Efter en ganske kort, generel introduktion til drivhuseffekten, debatten om den globale opvarmning og internationale klimaaftaler følger de næste mange siders gode, konkrete ideer til at gøre sit personlige CO2-fodaftryk betydeligt mindre. Det er såvel store som små ideer til hverdagen, og alle forslag begrundes udi faktuel viden og med henvisninger til kilder. Selv om det måske ikke lyder som ret meget at slukke for standbyknappen i forhold til at aflyse sin flytur til Phuket, så er der også gode penge og udslip at tjene ved de små, daglige tiltag.

Indholdet er gennemillustreret med fotos, tabeller, diagrammer og citater, og der er en række lettilgængelige faktaoplysninger og cases, der sammen med de talrige råd og vejledninger kan være med til at gøre bogen interessant i undervisningssammenhænge.

Den grafiske udformning gør, at det på trods af en flot layout er vanskeligt hurtigt at finde rundt. Men bogens indhold er opdelt i afgrænsede temaer som bolig, hoteller, computer, standby, transport og mad. Hvert tema har en kort, forklarende indledning. Og et omfattende stikordsregister letter elevernes søgninger.

Bogen kan gøre stor gavn som underviserens baggrunds- og ideboks - og som et solidt opslagsværk på biblioteket til elevernes flerfaglige projekter.

Anmeldelsen kan også læses her:
http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=67129

DMI - DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUTS HJEMMESIDE
Den 14. maj 2010 (uddrag)
Dansk journalist har skrevet glimrende gør-det-selv-bog for klimaaktivister, der ikke har noget imod at komme i form og tjene penge, mens de aktionerer.

Kom ind i klimakampen er en håndbog, som gør din personlige vendetta mod unødigt energiforbrug og dermed unødigt store regninger målrettet og effektiv.

Den gennemgår stort set alle aspekter af en almindelig danskers hverdag og viser, hvor og hvordan du skal gå til værks for at spare CO2 og tjene penge.

Bogen udpeger både de lavthængende frugter, som kan plukkes gratis på to minutter og så de, lidt højere oppe i træet, der kræver en større indsats.

Kom ind i klimakampen er godt og solidt skrevet. Thomas Vinges journalistiske håndelag skinner tydeligt igennem, og læsningen opleves aldrig som en belastning.

De mange fakta-betonede oplysninger, som f.eks. forklaringen på begrebet kilowatt-timer, forskellen mellem termo- og energiruder og sammenhængen mellem hastighed og benzinforbrug, er overskueligt arrangeret i tabeller, bokse og bullet-lister.

Bogen opremser hele buketten af gode grunde til at bremse det private energiforbrug. Det hele behøver altså ikke handle om klima, selv om det - titlen in mente - tydeligvis er bogens fremmeste formål.

Thomas Vinge kunne også have kaldt den for 'Kom i form og tjen 10.000 kroner' med tanke på, at han opfordrer til manuelt arbejde og muskeldrevet transport, hvor det giver god mening.

Min pointe er, at når man ind imellem mister det store, forkromede klimamål af syne i sin private husholdning, er det godt at kunne foretage en strategisk tilbagetrækning til det sundhedsmæssige og økonomiske argument.

Bogen dokumenterer for øvrigt, hvad mange allerede har indset. Hvis man virkelig skal nedsætte sin private CO2-udledning så det batter, er transporten et godt sted at begynde.

En bil eller motorcykel udleder ca. 2,3 kilo kuldioxid pr. liter benzin (én liter bliver til 2,3 kilo, fordi kulstoffet i benzinen går i forbindelse med luftens ilt). 2,3 kilo/liter svarer til 150 gram/kilometer ved 15 kilometer/liter. Man skal søreme have mange apparater på standby i døgndrift, før det nærmer sig en CO2-udledning på niveau med turen til og fra jobbet.

Og har du ikke mulighed for at nedsætte dit kørte antal kilometer, så er der masser af tips og tricks i bogen, som gør det muligt alligevel at tjene en pæn skilling alene ved at køre anderledes og holde øje med f.eks. dæktryk, fjerne tagbagagebæreren efter brug, etc.

Kom ind i klimakampen kan altså varmt anbefales som opslagsværk i hjemmet. Følger du blot få af de mange anbefalinger, så er udgiften på de 249,- kr. hurtigt tjent hjem. Herefter er det rent, skattefrit overskud.

Læs hele anmeldelsen her: http://www.dmi.dk/dmi/boganmeldelse_kom_ind_i_klimakampen

GYMNASIESKOLEN
DEN 18. MAJ 2010
Min klimakvalme blev vendt til klimakamp, da jeg læste i denne bog, og jeg har allerede ændret på min adfærd i køkkenet. Tidligere var de gode handlinger begrundet i privatøkonomiske forhold eller beskyttelse af særlige arter fx pandabjørne, men nu er det den kolde klode, der skal beskyttes ved de rigtige handlinger. Denne bog indeholder et væld af konkrete korte råd om, hvordan vores kulstoffodaftryk kan gøres mindre. Rådene er samlet emnevis – bl.a. bolig, rejse, mad.

Hjemme skal man huske at spare på strømmen – vask, pc, mobiloplader, standby-funktion, lysdioder, solcellelamper og trykkoger. Alle husmoderens gode råd fra krigens tid er med (dog fandt jeg ikke omtale af høkasse!), og de allernyeste strømforbrugende påfund er vurderet i forhold til udslip af CO2.

Affaldssortering er også klimavenligt. Papir skal genbruges. Metal i køkkenets affaldsposer er forbrændingsanlæggets og en af klimaets onde ånder. Alle rådene er omhyggeligt begrundet.

Man tager hensyn til kloden ved at spise mindre rødt kød og ved at sige nej tak til de pygmæposer af plastik, butikkerne sammen med småindkøb og et »fortsat god dag« langer over disken.

Bilen – udkantsdanmarks bedste ven og storbyens plageånd – har et selvstændigt afsnit, og der er gode råd til unge bilister om dæktryk, motorbrems, miljøvenligt gearskift og fartdjævleagtige overhalinger, så hvis de råd bliver fulgt at alle, vil det virke angstdæmpende på min daglige tur til og fra skole – og det vil være godt for den kolde klode.

Klodehensyn kan man også tage ved rejser ved at bo på grønne hoteller, der har droppet flaskevand, eller man kan indtænke sit CO2-bidrag, når man rejser til sommerens festivaler.

Afsnittet om hulmursisolering, energiruder, passiv opvarmning, solfanger og jordvarme vil især have interesse for htx-elever og lektorer, der ejer fast ejendom.

Alt er krydret med konkrete historier fx om en engelsk by, der i 2007 besltutede at sige evigt farvel til plastikposer, om Michelle Obamas nyanlagte køkkenhave ved Det Hvide Hus og om en effektiv antiflaskevands-kampagne.

Ledetråden i bogen er klimaet, men der trækkes relevante tråde til fx sundhedsaspekter, klodens befolkningsudvikling og bortskaffelsesproblemer. Det er godt at bruge sparepærer, men de skal affaldssorteres, fordi de indeholder Hg.

Rådene er begrundet med data. For eksempel var en julefrokost i Fødevareministeriet 55% mere klimavenlig end en traditionel.
Den meget omtalte klimakonference i København er også omtalt dog mere positivt end i medierne.

Der er fremhævede citater fra forskere, meningsdannere og politikere og meget smukke fotos. Sproget er let læst og grafikken er indbydende. Udvalgte kapitler kan som smagsprøver ses på www.kom-ind-i-klimakampen.dk, ligesom forfatteren tilbyder foredrag.

Bogen vil være perfekt i forbindelse med temaforløb, hvor skolens CO2-udslip sættes på skemaets agenda, men den vil kunne bruges også i forbindelse med tema om sundhed, affald, landbrug, vand o.m.a. Geografi, biologi, naturvidenskabelig faggruppe, teknologi er fag, der bør kende bogen.

Bogen kan anbefales til skolens bibliotek i flere eksemplarer til brug ved alle hånde elevopgaver, og jeg håber, den bliver genstand for flittigt udlån, både for den kolde klode og det gode. Klimamæt uden kvalme, det er skønt.

Læs hele anmeldelsen her:
http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=23921

Vedvarende Energi & Miljø - Organisationen for Vedvarende Energi
Juni/juli 2010

”Vær den forandring, du ønsker at se i verden”. Ordene er den kendte indiske statsmand Mahatma Gandhis, og de tjener som indgangsbøn til bogen ”Kom ind i klimakampen – hvad du selv kan gøre”.

Citatet peger på den ene af bogens grundlæggende præmisser, nemlig at der fokuseres på, hvad det enkelte menneske selv kan gøre for miljøet. Den anden præmis er, at det ’at gøre noget for miljøet’ overvejende forståes som ’at reducere sit CO2-udslip’.

Bogen er et 315 sider langt, nemt tilgængeligt og anvendeligt katalog over de små som store tiltag, vi hver især kan gøre i vores dagligdag for at reducere vores CO2-udslip – og spare penge imens. Alle tiltagene er begrundet med beregninger, statistik og anskueliggørende eksempler.

Bogen gennemgår trin for trin den ’typiske’ danskers hverdag med el- og vandforbrug, tøjvask, mad, indkøb, transport, boligopvarmning, genbrug og affladssortering m.m.

Thomas Vinge giver i hvert afsnit mange konkrete bud på, hvordan man kan skåne miljøet. Det er dermed ikke en bog, man nødvendigvis skal læse i et hug fra a-z, men nærmere en opslags- og inspirationsbog, når man ønsker at tage et ryk på et bestemt område.

Bogen er lækkert produceret, grafisk gennemtænkt, og den har et væld af flotte farvestrålende billeder, som spiller perfekt sammen med tekstens kontante og humoristiske tone.

Der er gjort en stor indsats fra både forfatter og forlag for at sælge klima-budskabet på en positivt engagerende måde – et tema, der ellers har det med at få dommedagstrommerne til at slå og de løftede pegefingre op at stå.

Bogens to grundlæggende præmisser giver teksten en god klar profil, men samtidigt efterlader den et behov for en to'er, der lige så grundigt gennemgår, hvad der kan gøres for miljøet – i bredere forstand end blot CO2-reduktion – gennem bl.a. lovgivning, politik samt virksomheders og organisationers ’ageren’.

Ligesom bogen har en indgangsbøn, har den en udgangsbøn – også et citat af en kendt politiker. Jeg overlader ordet til Arnold Schwarzenegger:

”…den forpligtigelse, vi alle har, er action. Action, action, action!”

Grøn Hverdag – Landsorganisationen Grøn Hverdags Magasin
En stor, men alligevel handy og solid håndbog med smudsafvisende indbinding og flotte farveillustrationer. Bogen gennemgår klart og tydeligt de forskellige områder, hvor en almindelig dansker kan spare miljøet for CO2 og selv spare penge.

Det er behandlet før, i andre publikationer. Her gøres det i et antal afsluttede kapitler om afgrænsede emner, som f.eks. det klimavenlige indkøb, minimering af standby-forbruget, energirigtig tøjvask, genbrug og affaldssortering.
Det betyder, at læseren hurtigt og nemt finder viden om netop det, som interesserer ham eller hende.

Det gør bogen egnet til opslag. Den skal ikke læses fra ende til anden i ét stræk, fordi de samme fakta og gode råd så dukker op flere gange.

Det er en vellykket disponering. De fleste læsere vil bruge bogen til at finde viden om et konkret emne. Bogens pris kan hurtigt tjenes hjem og mere til ved at følge bare få af dens mange anbefalinger.

FREDERIKSBORG AMTSAVIS
DEN 29. MAJ 2010 (uddrag)
Forfatteren Thomas Vinge var ansat af FN som presseattaché under klimatopmødet. Bogen er fyldt med masser af gode forslag til, hvordan man i sin hverdag kan gøre noget for miljøet. Samtidig med at man sparer en masse penge, og samtidig med at det er sundere. For det viser sig, at fråds med ressourcerne ikke bare er til skade for klimaet og miljøet, men at det også er dyrere. Bogens tekst er skåret ind til benet, så den er lige til at gå til med praktiske forslag til både familier og virksomheder, som gerne vil have en grønnere hverdag. Bogen har fine illustrationer og et godt register.

WEEKENDAVISEN
DEN 23. APRIL 2010 (uddrag)

Det er nærmest en håndbog med et væld af information om, hvordan man kan omlægge eller spare på forbruget, uden at det egentlig går ud over levestandarden. Bogen er også rigt illustreret og flot layoutet, og selv læsere, der i forvejen er godt inde i problematikken, kan finde nye tips hist og pist.

Det er klart, at det er energi- og ressourcesparende at drikke vand fra hanen fremfor fra flaske, og langt, langt billigere (gennemsnitsdanskeren drikker årligt 29 liter flaskevand). Eller ved at samkøre på arbejde. Eller ved at køre 80 fremfor 130 kilometer i timen. Og at der er meget elektricitet sparet ved så vidt muligt at bruge mikroovnen fremfor bageovnen, og ved at tørre tøjet på tørresnor fremfor i tørretumbler, som halvdelen af de danske husstande øjensynligt gør.

Mere overraskende er det, at selvom el-apparater generation for generation er blevet mindre strømforbrugende, så gælder det ikke fladskærms-tv og DAB-radioer. Her kommer man faktisk til at bruge mere strøm, når man skifter de gamle apparater ud. Et fladskærms-tv bruger 2-6 gange så meget strøm som et gammeldags billedrørsfjernsyn, afhængig af skærmens størrelse. Og for DAB-radioer er det fire gange så meget som en gammel radio, når musikken spiller.

Det er også godt at blive mindet om, at en flyfrejse retur til Los Angeles eller Bangkok 'koster' et CO2-udslip på 6-7 tons, hvilket skal sættes i forhold til den gennemsnitlige udledning pr. dansker som er ca. 10 tons. Ikke så få mennesker - herunder politikere - er stærkt optaget af at spare nogle CO2-kilo her og der, men bruger CO2-tons uden at blinke, når de flyver på ferie i Thailand eller lignende fjerne steder.

HVAC MAGASINET - SPECIALBLAD FOR VVS-BRANCHEN
MAJ 2010 (uddrag)
Thomas Vinge, klima- og miljøjournalist, har med baggrund i den store klimakonference COP15 i København skrevet en superaktuel og meget læseværdig bog med titlen "Kom ind i klimakampen".

Thomas Vinge beskriver, hvordan vi i alle døgnets timer, uden at vi egentlig tænker over det, sætter et personligt energi- og CO2-aftryk, der har indflydelse på klimaet.

Vi bliver vækket af clockradioen, vi rækker ud og tænder lyset, tager et varmt brusebad, sætter vand over til kaffe eller the, rister brød, tænder for fjernsynet, tjekker mails på computeren, sender sms'er med telefonen, skruer op for radiatoren, tager elevatoren, starter bilen, hopper på bus eller tog eller flyver på ferie.

Størrelsen og mønsteret i vort energiforbrug, og dermed hvordan vi påvirker forholdene på kloden, hænger nøje sammen med vore daglige vaner og levevis.

Bogen beskriver ved sine mange eksempler, hvorledes vi ved at ændre vores vaner bare lidt i den rigtige retning, kan medvirke til et mindre energiforbrug.

På 320 sider, med 300 farvefotos og mere end 1.000 henvisninger i stikordsregisteret omtaler bogen - garneret med alle tænkelige gode spareråd - samtlige de aktiviteter, hvor vi i dagligdagen påvirker energi- og miljøforholdene.

Alt afhængig af, hvilke afsnit det gælder, kan bogen med lige stort udbytte læses af:

  1. Skolebørn med deres elforbrugende underholdningsudstyr.
  2. Alle familiemedlemmer, idet det gælder belysning, brug af boligens utallige elapparater, ikke mindst elkomfur, vaskemaskine og tørretumbler, og selvsagt boligens opvarmning og ventilation.
  3. Såvel medarbejdere som chefer i virksomheder med stort energiforbrug til belysning, conditionering, drift af diverse elforbrugende udstyr som servere, computere, kopimaskiner, kaffemaskiner m.m.
  4. Husejere, der søger oplysning om korrekt brug af nye lyskilder, nye vinduer med energiglas, efterisolering af loft og ydervægge, fordele ved solfanger og jordvarmeanlæg samt skift fra gas- og oliefyr til fjernvarme eller varmepumpe.

I mange virksomheder vil bogen kunne udnyttes som en kærkommen rådgiver med inspirerende cases og konkret vejledning:

Ved en gennemgang af automatik-ure i firmaet Ernst & Young viste det sig, at godt en tredjedel var defekte. Det betød bl.a. , at udsugningen på toiletter og i kopirum kørte konstant dag og nat på arbejdsdage, i weekender og på helligdage.

Husets 18 kaffeautomater stod standby 24 timer i døgnet. De var dog fra starten udstyrer med mulighed for natsænkning - den var bare aldrig blevet aktiveret.

Der var ikke foretaget ændring af ventilationsanlæggets indstilling i 20 år. En ændring betød en mindre månedlig elregning på ca. 1.000 kr.

På firmaets Hillerød-kontor kørte varmen året rundt - også om sommeren, hvor husets aironditionering samtidig arbejdede på højtryk for at få temperaturen ned.

Som eksemplet fra Ernst & Young viser, kan Thomas Vinges nye bog læses med stort udbytte af alle (også af DJØF'ere).

Læs hele anmeldelsen her.

ABF MAGASINET- udsendes til ejere af andelsboliger
Maj 2010

Drop vand på flaske, smid de bulede potter og pander ud, og kør benzinøkonomisk er blot nogle af de mange gode råd, som du kan læse om i bogen "Kom ind i kliamkampen - hvad du selv kan gøre".

Hvis du f.eks. pendler 140 kilometer hver dag i bil og kører 130 km/t, så sparer du ifølge bogen 5.600 kr., hvis du kører 110 km/t i stedet for.

Bogen giver gode tips og ideer til, hvordan du i hverdagen kan passe på klimaet og samtidig spare en masse penge.

SAMSØ POSTEN
DEN 16. APRIL 2010 (uddrag)

Bogen taler varmt for den individuelle indsats. Det kan være sjovt og udfordrende at mindske sit energiforbrug. Bogen nævner Samsø i forordet som øen, der er gået i forvejen. Det er stor lokal opbakning til energi-ø-projektet, og det har styrket sammenholdet at blive klimavenlige frontløbere.

Bogen er flot sat op med mange gode diagrammer og illustrationer. Den introducerer drivhuseffekten og Kyoto-aftalen over 7-8 sider. De næste 300 sider indeholder gode tips til, hvordan den enkelte kan nedsætte sit forbrug i hjemmet, i fritiden, på farten og på arbejdet.

THISTED DAGBLAD
DEN 23. MARTS 2010


Ny bog bygger på klimaerfaringer fra Thy
Forfatteren Thomas Vinge har netop udgivet et digert opslagsværk, der på 320 sider giver et indblik i, hvordan man kan være med til at sætte energiforbruget ned og derved skåne klimaet. Bogens titel er "Kom ind i Klimakampen".

Thomas Vinge fortæller, at han har ladet sig inspirere af Thisted Kommunes klimaprofil.

- Jeg har under arbejdet med bogen haft stort udbytte af at læse om de erfaringer, som Thisted har gjort med at gå foran og satse på klimaet. Nu skal vi lige have resten af kloden med, siger han.

Kom ind i klimakampen er fyldt med brugbar viden og aha-oplevelser, der kan gøre hverdagen grønnere. For eksempel får man overblik over alt, hvad du kan gøre i boligen, så man får optimal glæde af varme og el og undgår overflødigt spild.

Også virksomheders klimastrategi får en hjælpende hånd, idet bogen har konkrete eksempler på, hvordan de kan nedsætte energiforbruget, forbedre arbejdsmiljøet og integrere en klimastrategi, der virker.

Læs hele anmeldelsen her.

VILLABYERNE
DEN 16. MARTS 2010

Lev intelligent og skån miljøet
Det er en dejlig konkret og inspirerende håndbog, der formidler, hvordan vi hver især kan gøre en forskel – lige nu og her.

Bogen bygger på grundig research i de miljøforandringer, vi står midt i, og pointerne bliver serveret på en klar og håndterbar måde.

Vidste du for eksempel, at drikkevand på flaske koster 1.000 gange så meget som postevand? Flaskevand belaster miljøet, blandt andet fordi hver importeret flaske drikkevand i gennemsnit har tilbragt 1.400 kilometer i lastbil på Europas veje.

Og så vejer hver flaske 25-40 gram og er med til at skabe et bjerg af mange tusinde tons plast hvert år. Dropper du flaskevandet, sparer du penge og hjælper miljøet på én gang. Den slags konkret viden er bogen spækket med.

Her er ingen løftede pegefingre – men masser af inspiration til at handle. En af bogens pointer er, at det på den ene eller den anden måde altid betaler sig at komme ind i klimakampen:

”At leve miljøvenligt er faktisk at leve mere intelligent. Sørger man for eksempel for at energioptimere sit hus ved at skifte til energiruder og isolere bedre, får man et bedre indeklima, og man får reelt flere kvadratmeter, der kan bruges, fordi man kan sætte sofaen under vinduet, uden at det trækker koldt hen over rygstykkerne. Ens hus stiger i værdi, og man sparer penge på varmeregningen – win, win, win!” slutter Thomas Vinge.

Læs hele artiklen her.

Eller her:
http://www.e-pages.dk/villabyerne/279/