Citat

De velkendte og traditionelle metoder preller af på en verden under dramatisk forvandling. Der skal tænkes nyt, forfra og innovativt. Men hurtigt.

– Tænketanken Mandag Morgen i avisannonce oktober 2008.

Kronik i Dagbladet Information

Hvad gør man, hvis man som almindelig ansvarsfuld borger eller virksomhed stadig mener, at den globale opvarmning skal modvirkes og skaderne fra klimaforandringerne begrænses? Svaret er simpelt: Man gør noget. Svaret kunne være '10:10'. En kampagne født for mindre end et år siden i Storbritannien, men allerede udbredt til 40 lande verden over. I morgen kommer den til Danmark...

Læs hele Thomas Vinges kronik "Vejen ud af klimadepressionen" på Dagbladet Informations hjemmeside:
http://www.information.dk/241631

Folketingets elforbrug falder

Folketinget har fra 2007 til 2009 reduceret sit elforbrug med omkring 16 %. Og tendensen fortsætter. I første kvartal af 2010 var elforbruget  cirka 18 % lavere end i samme periode i 2007.

”Jeg er meget tilfreds med, at de elbesparende initiativer, som vi satte i gang i 2008, har den virkning, som vi ønskede”, siger Thor Pedersen, Folketingets formand i en pressemeddelelse.

Nedgangen i de folkevalgtes energiforbrug handler først og fremmest om lysstyring på kontorer og i gangarealer.

Skrot dit oliefyr – og få en præmie

Ejer du et gammelt oliefyr, så bruger det med garanti alt for meget olie.

Men det kan være slut nu, hvis du benytter statens tilbud om, at ejeren af helårsboliger kan få tilskud til at skrotte det ineffektive oliefyr og erstatte det med en mere moderne og klimavenlig opvarmningsform.

Mange dåser bliver ikke genbrugt

Hele 99 % af alle øl- og sodavandsflasker kommer retur til bryggerierne, så de kan genbruges. Derimod kan vi blive langt bedre til at genbruge dåser. Selv om der er betalt pant for dem, havner hver femte øl- og sodavandsdåse i naturen eller i skraldespanden i stedet for at blive afleveret tilbage til supermarkeder, købmænd og kiosker.

Klimaet har gavn af hver eneste dåse, som indsamles, da fremstilling af ny aluminium er uhyre energikrævende. For hvert ton aluminium, som genbruges, spares atmosfæren således for hele 9 tons CO2.

Udgiv indhold