Citat

Ofte stillet spørgsmål: Er stigningen i mængden af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren i løbet af den industrielle tidsalder forårsaget
af menneskelige aktiviteter?
Svar: Ja, stigningen i mængden af CO2 i atmosfæren og andre drivhusgasser i løbet af den industrielle tidsalder skyldes menneskelige aktiviteter.

– FN’s Klimapanels fjerde vurderingsrapport: ”The physical science basis of climate change”. 2007.

Presse